Tilbake

Stor etterspørsel etter Interreg-midler

Det er fortsatt stor etterspørsel etter Interreg-midler. Det kom fram da rundt 50 partnere fra Jämtland, Västernorrland og Trøndelag nylig møttes i Sundsvall for å diskutere de neste årene med Interreg-samarbeid.

Under møtet ble forslag til innhold og krav til prosjekter i kommende prosjektperiode grundig diskutert. Reduserte klimagassutslipp gjennom økt koordinering av transport, økt fokus på kulturelle og kreative næringer, og bedre samarbeid mellom industri og utdanning, var noen av temaene som kom opp.

Brekkstang for utvikling
Interregkoordinator Sidsel Trønsdal i Nord-Trøndelag fylkeskommune mente Interreg fortsatt er en sterk brekkstang for utvikling på tvers av grensen.

– Interreg er et viktig virkemiddel for samarbeid på tvers av landegrensene. Det er stor etterspørsel etter prosjektmidler og mange gode ideer i området. Noen institusjoner har knekt Interreg-koden og har forstått at det ikke er umulig å jobbe innenfor rammen av Interreg til tross for et visst byråkrati, sier Trønsdal til nettsiden Nyheterovergransen.se, som er nettsiden til Interreg-prosjektet «Mer nyheter over grensen».

Beslutning om neste Interreg-periode vil bli tatt av den svenske regjeringen i samråd med Kommunal-og regionaldepartementet i Norge. Departementet har nå gitt fylkeskommunene i grensefylkene mot Sverige i oppdrag å arbeide fram et forslag til nytt Interreg Sverige-Norge-program sammen med Värmlands-, Dalarnas- og Jämtlands og Västra Götalands läns landsting. Mer om dette på Sør-Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside (se lenke til høyre).

Dersom alt går som det skal, starter en ny programperiode sommeren eller høsten 2014.

Fra Interreg-konferansen i Sundsvall. Foto: Nyheterovergransen.se.
Fra Interreg-konferansen i Sundsvall. Foto: Nyheterovergransen.se.
Tilbake