Tilbake

Smart spesialisering

Rundt 300 aktører fra de nordlige delene av Sverige, Finland og Norge deltok på det årlige NSPA-forumet i Sverige i forrige uke.

Blant innlederne under forumet i Umeå var lederen for Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, Dorota Kalina Zaliwska. I følge Nord-Norges Europakontors nettside – Northnorway.org – understreket hun betydningen av smart spesialisering og behovet for å prioritere strategiske investeringer; hva skal en investere i og hvordan utvikle sin region for å få mest mulig ut av ressurser og øke veksten.

– Selv om en i nord er god og enestående på enkelte områder, er det viktig at du ser på dine egne ambisjoner og potensial for å bli enda bedre, sa Zaliwska blant annet i talen sin.

NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord-og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler, som spredt befolkning, hardt klima og lange avstander

I følge Nord-Norges Europakontors nettside stilte Nordland og Troms med flere deltakere under forumet. Neste år er det Nord-Norges Europakontor som står som arrangør når NSPA-forumet skal arrangeres i Bodø.

Foto: NSPA-network.eu
Foto: NSPA-network.eu
Tilbake