Tilbake

Sammen om varige energiløsninger

Programmene Interact og Intelligent Energy Europe (IEE) har lansert en felles publikasjon om varige energiløsninger.

Publikasjonen «Accelerating Change – Delivering Sustainable Energy Solutions» viser gode prosjekt- eksempler fra IEE og European Territorial Cooperation Program. Eksemplene stammer fra et felles møte initiert av IEE og Interact i mai i år.

Publikasjonen er et resultat av et voksende samarbeid mellom to europeiske virkemidler innen energispørsmål. Konfrontert med de globale klimautfordringene og et økende press på begrensede fossile energiressurser, er det nødvendig å se hvert programs styrke og dele beste praksis.

Unionen har satt seg et mål om å oppnå 20% kutt i primærenergi, 20% reduksjon i utslipp av klimagasser i forhold til 1990, og en 20% andel av fornybar energi i det totale energiforbruket i EU innen 2020. For å møte disse ambisiøse målene er det nødvendig med konkret innsats på alle nivåer. Det krever et initiativ som spenner på tvers av landegrensene for å forplikte aktørene i å forstå de grensekryssende utfordringene og tiltakene som er relevant for sin region.

Interact-Good-practices

Tilbake