Tilbake

Nytt fra Nord-konferansen

Interreg IV A Nord presenterer i sitt siste nyhetsbrev stoff fra konferansen «Nord ser framover» (Nord blickar framåt). Nyhetsbrevet ser også framover mot en god avslutning av programperioden.

Konferansen ble arrangert i finske Levi og hadde fokus på kommende programperiode for Nord-programmet. Deltakerne ble invitert til å pønske ut ideer og til å utveksle erfaringer til et spennende og nyskapende program for perioden 2014 – 2020. Konferansen tiltrakk seg ca 150 tilhørere som også var også i stand til å ta del i interessante paneldebatter om grenseoverskridende samarbeid på ulike felt.

På dag to av konferansen ble det gjennomført en høring om det nye programmet, Nord 2014-2020. Høringen ble organisert som fire ulike workshops hvor konferansens deltakere måtte presentere ideer og synspunkter på temaer som er aktuelle. Materialet fra høringen ble samlet inn og synspunktene blir nå tatt vare på i den fortsatte programbeskrivelsen.

Nyhetsbrevet peker på en del viktige datoer og milepeler i tida framover. Blant annet når det gjelder programdokumentet, som blir utviklet og revidert fram til 25. november da et komplett programforslag skal sendes til de aktuelle avdelingene i Finland, Sverige og Norge.

Fra Nord-konferansen i Levi. Foto: Interregnord.com.
Fra Nord-konferansen i Levi. Foto: Interregnord.com.
Tilbake