Tilbake

Ny kunnskap fra Hav møter land

Fra de praktiske øvingene under samlingen i Sverige i sommer.

Prosjektet Hav møter land presenterer flere rapporter som kan være nyttig for beslutningstakere, planleggere, forskere og forvaltning.

Hav møter land skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i Kattegat/Skagerrak-regionen. I det siste er det publisert flere nye rapporter på prosjektets hjemmeside. Den siste rapporten er fra en samling i Sverige i sommer der målet var å samordne og kvalitetssikre resultater mellom land som driver med overvåking av havet.

Inter-kalibrering
En måte å kvalitetssikre dette arbeidet på er å samle utøvere av metoder og sammenligne prosedyrer og tolkning av resultatene til en såkalt inter-kalibrering. Prosjektet har sammenlignet metoder som brukes over hele verden til å måle biologiske effekter av miljøgifter i marine organismer. Resultatene fra samlingen gir økt kvalitetssikring av metodene og muligheten til å sammenligne resultatene mellom landenes overvåking av miljøgifters innvirkning på marine organismer.

Blant de andre rapportene som du kan finne på prosjektets hjemmeside er en evaluering av modellsimulerte strømmer av vann, nitrogen og fosfor fra land til Kattegat og Skagerrak, gravende ormer til utbedring av sedimenter påvirket av blåskjellanlegg, og framtidens Kattegat og Skagerrak – temperatur, salt, og havnivå; en ny havmodell for klimamodellering.

Fra samlingen i Sverige i sommer.
Fra samlingen i Sverige i sommer.
Tilbake