Tilbake

Med hydrogenbil til Brussel

Varaordfører Boye Bjerkholt, energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl og EU-koordinator Kristin Storløpa i Skedsmo (bildet) reiste til Brussel i kommunens hydrogenbil for å delta på Open Days.

Gjennom EU-prosjektet Next Move har Skedsmo kommune gått til innkjøp av en hydrogenbil – en Hyundai ix35 – med en rekkevidde på 600 km. Hydrogenbilen brukes til daglig av kommunens ansatte og er den første kommunaleide i sitt slag i Norge. Europas nordligste fyllestasjon for hydrogenbiler er lokalisert i Lillestrøm, og på grunn av denne satsingen kan kommunalt ansatte kjøre miljøvennlig i det daglige.

Turen til Brussel var litt lenger enn vanlig – i overkant av 1400 km. Ved å fylle på ulike hydrogenstasjoner i Danmark og Tyskland var det likevel mulig å kjøre tilnærmet utslippsfritt til Brussel. Hydrogengjengen fra Skedsmo kom til Brussel uten problemer, og deltok på en rekke seminarer og viste fram bilen til skuelystne seminardeltagere, forteller Osloregionens europakontor på sin hjemmeside.

Open Days er et årlig firedagersarrangement som samler rundt 6000 deltakere fra hele Europa. Regioner og byer presenterer her sine evner til å skape vekst og arbeidsplasser, gjennomføre EUs regionalpolitikk og synliggjør viktigheten av det lokale og regionale nivået i godt europeisk styresett.

Tilbake