Tilbake

Lykkelige omstendigheter i Trysilelva

To-somrig lakseyngel fanget i Trysilelva. Foto: Håkon Berg Sundet, Fylkesmannen i Hedmark.

Etter flere tiår med fravær svømmer det igjen laks i Trysilelva! NINA kunne i forrige uke påvise at bortimot 90 prosent av rogna som er satt ut i Vänerlaks-prosjektet har klekket og at ynglene trives godt.

«Vänerlaksens frie gang» er et treårig Interreg-prosjekt eid av Länsstyrelsen i Värmland og Fylkesmannen i Hedmark. Prosjektet satte i 2012 og 2013 ut rogn i Femund-/Trysilvassdraget, som de siste 40 åra ikke har hatt vandrende laks, hovedsakelig på grunn av etablering av kraftverk.

I forrige uke kunne Norsk institutt for naturforskning (NINA) påvise at begge årsklassene av laks var på plass og ser ut til å trives godt. Faktisk har opptil 90 % av rogna klekket og kan vise til tilsvarende tilvekst som naturlig rekruttert fisk. De en-somrige laksene som ble fanget var mellom 58 og 64 mm lange, mens de to-somrige var mellom 115 og 132 mm.

Prosjektet avsluttes i august 2014. Når prosjektet sine målsettinger, vil de første laksene kunne komme seg ned til Vänern forsommeren 2015 og returnere til Norge som gytefisk et par år seinere.

Jan Gunnar Dokk i NINA med en to-somrig lakseyngel fanget i Trysilelva. Foto: Håkon Berg Sundet, Fylkesmannen i Hedmark.
Jan Gunnar Dokk i NINA med en to-somrig lakseyngel fanget i Trysilelva. Foto: Håkon Berg Sundet, Fylkesmannen i Hedmark.
Tilbake