Tilbake

Kontor for regional utvikling i Tromsø?

Informasjon og innspill til regional utvikling i Nordområdene skal ivaretas av et eget organ i et felles kontor i Tromsø! Denne ideen ble lansert under et seminar i Brussel nylig.

under seminaret “The Arctic Dimension as a new driver in international regional cooperation”. Bakgrunnen er at det finnes mange ulike programmer som skal fremme regional utvikling i Arktis. både nasjonale og internasjonale programmer, samt grenseregionale EU-programmer. Disse programmene har mange fellesnevnere, både når det gjelder geografi og fokus på regional utvikling i områder preget av lange avstander, hardt klima og spredt befolkning.

Under seminaret i Brussel sa statssekretæren blant annet at en nå bør se på muligheten for å opprette et organ som kan fungere som et instrument som tar sikte på å gi innspill til de ulike regionale utviklingsprogrammene i Arktis, istedenfor at ulike programmer jobber med det samme på hver sin kant. – Det kan bidra til at en unngår unødig dobbeltarbeid og et tettere samarbeid rundt de ulike arbeidsområdene, mente statssekretæren.

Seminaret, som ble holdt på Norway House, fokuserte på hvordan endringene i Arktis kan styrke territoriell utvikling og samarbeid mellom regioner i Europa ved hjelp av strategisk og koordinert bruk av europeiske samarbeidsprogram.

Statssekretær Eli Blakstad i Norway House i Brussel. Foto: Torjus Kleiven Kandal/Nord-Norges europakontor.
Statssekretær Eli Blakstad i Norway House i Brussel. Foto: Torjus Kleiven Kandal/Nord-Norges europakontor.
Tilbake