Tilbake

Kolarctic frykter finansieringstørke

Kolarctic Norge har søkt om å bruke inntil 250.000 kroner av rest-midlene på norsk side til forprosjekter og kompetansetiltak for potensielle prosjekter i de tre nordnorske fylkene i neste programperiode.

Fra før er det klart at det ikke blir noen femte søknadsrunde i Kolarctic i år. Det betyr at de fleste av de knapt 50 prosjektene som er godkjent mellom Nordkalotten og Russland vil bli avslutta i løpet av 2014. De sist godkjente Kolarctic-prosjektene har frist for rapport med prosjektregnskap i løpet av 2015.

Neste år er det første i EU sin neste budsjettperiode 2014-2020. Som vanlig vil de grenseregionale programmene bli forsinka, noe som betyr at Kolarctic 2014-20 ikke vil være operativt neste år. Neste utlysning for Kolarctic-finansiering vil dermed ikke kunne bli før i 2015. I 2014 vil det altså ikke være tilgjengelig finansiering fra virkemidler som krever direkte-effekt på norsk side fra grenseregionalt samarbeid med Russland.

Inntil 250.000 kroner
For å bøte på finansierings-tørken i 2014 har Kolarctic Norge søkt om adgang til å bruke rest-midlene på norsk side til forprosjekter og kompetansetiltak for potensielle prosjekteiere i de tre nordnorske fylkene. I tilfelle det innvilges, er det håp om at første utlysning på norsk side kan bli før februar 2014. Planen er da at inntil 250 000 kroner skal kunne innvilges til nordnorske interessenter for å etablere samarbeidspartnere i grensefylkene i Russland og EU. Målet med en forprosjekt-pott blir å utvikle søknader til hovedprosjekt.

Kolarctic

Tilbake