Tilbake

IT-sikkerhet på dagsorden

Interregprosjektet ISIS er en av bidragsyterne i den internasjonale dugnaden på IT og sikkerhet som denne måneden foregår flere steder i Europa. De nærmeste dagene arrangeres det «dugnad» både på Kjeller og i Karlstad.

Prosjektet IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS) er et partnerskap mellom Compare Karlstad og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Prosjektet har til hensikt å se nærmere på hvilke saker, problemer og oppgaver som oppfattes som utfordringer for regionen Indre Skandinavia.

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge og er en del av et internasjonalt samarbeid for å sette fokus på betydningen av informasjonssikkerhet ut i fra dagens trusselbilde. Det er tredje gang Norge arrangerer denne kampanjen som også kjøres i mange EU land, samt USA.

Økt trusselbilde
I Norge er det Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) som er den koordinerende aktøren på dette området. Over 115 000 ansatte i norske bedrifter får nå opplæring i hvordan man sikrer seg mot cyberkriminalitet og andre tema innen datasikkerhet. Dette skjer samtidig som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) rapporterer om et trusselbilde innen cyberkriminalitet som er stadig mer omfattende og krever tverrfaglige løsninger og engasjement fra hele bedriften – ikke bare IT-ansvarlige.

8. oktober arrangerer ISIS sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm seminar om IT-katastrofer og beredskap. 24. og 25. oktober er ISIS medarrangør under konferansen Internett og sikkerhet i Karlstad og 7. november kommer Norsis til Kunnskapsbyens hus på Kjeller for å snakke om IT og sikkerhet i virksomheter.

Isis

Tilbake