Tilbake

Høring om nytt NPP-program

Nordlig periferi-programmet har lagt forberedelsene til nytt program for perioden 2014-2020 ut på høring. Potensielle prosjektpartnere kan si sin mening om programmet fram til 15. oktober.

På sin årskonferansen nylig lanserte Nordlig Periferi-programmet (NPP) en offentlig høring om utkast til kapitler i handlingsprogrammet for Nordlig Periferi og Arctic 2014-2020-program. En online konsultasjonsordning er nå tilgjengelig, med høringsfristen15. oktober. I tillegg vil regionale kontaktpunkter organisere konsultasjoner i hvert av samarbeidslandene.

Forberedelsene til utvikling av oppfølgerprogrammene Nordlig Periferi og Arctic 2014-2020 har vært godt i gang i ca. 1 år. Nasjonale og regionale representanter, samt brede regionale rådgivende grupper har vært involvert i utviklingen av handlingsprogrammet. Hensikten med høringen er å sikre at prioriteringer, indikatorer og de horisontale prinsippene i utkastet er blitt slik at potensielle prosjektpartnere kan arbeide med det.

Høringen skal danne grunnlag for hvilke typer prosjekter som vil bli finansiert. Tilbakemeldingene fra aktørene vil bli tatt hensyn til ved gjennomgang av spørsmålene og før en endelig avtale er klar ved utgangen av oktober.

NPP-logo

NPP-kart

Tilbake