Tilbake

Høring om miljø i ØKS

Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS) ber om synspunkt på miljøvurderingen i det foreslåtte programmet for neste periode – 2014-2020.

ØKS-samarbeidet har laget et utkast til handlingsprogram for 2014-2020. I forbindelse med dette arbeidet er det utført en strategisk miljøvurdering med sikte på å integrere miljøaspekter i programmet for å fremme en bærekraftig utvikling.

Rådgivningsselskapet Sweco har gjennomført miljøvurderingen og vil nå også gjennomføre høringen på oppdrag for Tillvaxtverket. Det åpnes nå for å kommentere miljøvurdering fram til 13. november.

ØKS-miljø

Tilbake