Tilbake

Historier og drømmer fra ØKS

Interreg-prosjekter bør i større grad fokusere på behovene i samfunnet og i bedriftene. Det er en av konklusjonene fra avslutningskonferansen i det nåværende ØKS-programmet. Konferansen bød på historier fra programmet og drømmer for Interreg V.

Over 200 fagfolk, politikere, prosjektledere og andre interesserte deltok på en dag om vekst og utvikling i Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)-regionen, og for å si farvel til en spennende programperiode. Visjoner, resultater og videre spredning av det eksisterende programmet ble diskutert og mange gode erfaringer og drømmer ble sendt videre til neste programperiode i Interreg IVA, forteller programmets nettside.

Målet er klart; det må være mer samarbeid om regionens behov. Når Interreg V starter i 2014, må samfunnet og bedriftenes behov være involvert i større grad.

– Neste program bør starte som et laboratoriemiljø, der bedrifter, kommuner og universiteter kan møtes og diskutere hvor det er behov for prosjekter, sa Vilmer Andersson fra Skåne under ett av de fire temamøtene under konferansen. Temaene omfattet arbeidsmarked og utdanning, miljø og klima, forskning og innovasjon og transport.

ØKS-avslutning--båt-stor

ØKS-kart

Tilbake