Tilbake

Hentet kunnskap i Brasil

Kunnskapsbyen Lillestrøm deltok nylig på verdenskonferansen for forskningsparker og innovasjonsarenaer i Brasil. Temaet for konferansen var samspillet mellom forskningsparker og byer.

Turen til Brasil var finansiert av prosjektet IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS), som er et samarbeid mellom Compare Karlstad og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Prosjektet har til hensikt å se nærmere på hvilke saker, problemer og oppgaver som oppfattes som utfordringer for regionen Indre Skandinavia.

I Brasil delte de erfaringer, hentet inspirasjon og knyttet kontakter med over 1100 forskere, entreprenører, næringsutviklere, politikere og andre interessenter fra 65 land.

– Folk flest bor i byer. Derfor er bærekraftig byutvikling kjernen i en livskraftig samfunnsutvikling. Vi som deltok på konferansen hentet mye inspirasjon og vil fortsette å jobbe for at Lillestrøm skal være lokomotivet for smart og urban utvikling på Romerike, forteller prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Prosjektleder Rolf Andresen (t.v.), adm direktør Anita Orlund og prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm under konferansen i Brasil. Foto: Kunnskapsbyen.no.
Prosjektleder Rolf Andresen (t.v.), adm direktør Anita Orlund og prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm under konferansen i Brasil. Foto: Kunnskapsbyen.no.
Tilbake