Tilbake

Forenklet rapportering i NPP

Administrasjonen for Nordlig periferi-programmet (NPP) har utarbeidet en oppdatert oversikt over rapporteringsperioder for hovedprosjekt, delrapporter og sluttrapporter.

Rapporteringsfrister for nylig godkjente forberedende prosjekter rettet mot det nye programmet 2014-2020 er også tatt med, siden alle prosjektene har fått sine tilsagnsbrev. Oversikten skisserer hvilke år rapportene gjelder for og gir også anbefalte tidsfrister for når prosjektene skal sende sine rapporter.

Hensikten med verktøyet er å gjøre det lettere å sikre at prosjekter rapporterer i tide. I tillegg vil listen lette arbeidet med det førstenivå-kontroll da disse vil ha en lett tilgjengelig oversikt over hvilke rapporterer som kan forventes i en gitt rapporteringsperiode.

NPP-rapport-2

Tilbake