Tilbake

Digital sikkerhet på dagsorden

Fra ISIS-konferansen. Foto: Compare.se.

Den teknologiske utviklingen, samt trusler og sikkerhet i vår digitale hverdag, var blant temaene under den svensk-norske konferanseansen om internett og sikkerhet i Karlstad i forrige uke.

Drøyt 100 aktører fra offentlige myndigheter, private virksomheter, utdanning og forskningssektoren deltok på konferansen i regi av interregprosjektet IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS).

Mange trusler
– Truslene er mange, datakriminalitet er utbredt og det gjelder å ha gjort hjemmeleksa si både på jobb og privat. Teknologien er under utvikling og det nytter ikke å stoppe den. Vi må utforske digitaliseringen av samfunnet, heve kompetansen og ha et våkent blikk både for muligheter og trusler, sier Marit Heiberg som er norsk prosjektleder i ISIS-prosjektet. Prosjektet drives av Kunnskapsbyen Lillestrøm og Compare Karlstad.

– I dag kan nesten hvem som helst kan starte et angrep. Har du en TV kan en hacker ta over kameraet, har du en bil kan han ta over styring og drivstofftilførsel, sa Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), som er en del av den norske regjeringens satsing på informasjonssikkerhet.

Offentlig og privat samarbeid
Generalmajor Roar Sundseth i Det norske cyberforsvaret tok til orde for samarbeid mellom offentlig og privat sektor for på best mulig måte å kunne forebygge angrep og styrke tryggheten.
– I den store sammenhengen utgjør nasjonalstater med sine samlede ressurser og kompetanse den største trusselen i cyberdomenet. For deg og meg som brukere er det likevel en masse tiltak vi kan gjøre for å sikre oss bedre.

Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland) (t.v.), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm) og Mikael Lundström (Stiftelsen Compare Karlstad) under konferansen om IT og sikkerhet i Inre Skandinavien (ISIS). Foto: Compare.se.
Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland) (t.v.), Marit Heiberg (Kunnskapsbyen Lillestrøm) og Mikael Lundström (Stiftelsen Compare Karlstad) under konferansen om IT og sikkerhet i Inre Skandinavien (ISIS). Foto: Compare.se.
Vidar Sandland i Norsis. Foto: Compare.se.
Vidar Sandland i Norsis. Foto: Compare.se.
Tilbake