Tilbake

«Den maritime dimensjonen» mot 2020

Interact har publisert et dokument som skal tjene som en inspirasjon til de maritime grenseoverskridende programmene i prosessen med å utarbeide handlingsprogram for perioden 2014-2020.

De maritime grenseoverskridende programmene innenfor ETC (European Territorial Cooperation) representerer en bestemt klynge av program, preget av tilstedeværelsen av hav i nærområdet til programområdet.

Utfordringen disse programmene står overfor er å fremme integrering på tross av den maritime grensen. Denne utfordringen gir også muligheter når det gjelder å presentere naturlige felt for samarbeid og involvering av maritime aktører i ETC-prosjekter.

Den nye Interact-rapporten med tittelen «Den maritime dimensjonen», har til hensikt å gi støtte til de maritime grenseoverskridende programmene i å tolke og integrere den maritime dimensjonen i sine handlingsprogram for perioden 2014-2020.

Maritim-dimensjon-hel

Tilbake