Tilbake

Bli Europas innovasjons-hovedstad!

Europakommisjonen vil for første gang dele ut en pris til Europas beste innovasjons-hovedstad – «iCapital» – og etterlyser kandidater til prisen – også i Norge.

Konkurransen er åpen for byer fra europeiske medlemsstater og land tilknyttet EUs rammeprogram for forskning, herunder Norge. Forutsetningen er at byen har over 100.00 innbyggere på tidspunktet søknaden gjelder. Med andre ord; ikke så mange aktuelle kandidater i Norge, men muligheten er likevel absolutt til stede for de tre – fire (?) det gjelder.

Tittelen vil gå til en by som har bygget opp et innovativt økosystem som kobler sammen innbyggerne, offentlige institusjoner, forskere og næringsliv. Et uavhengig ekspertpanel vil bedømme søknadene basert på kriterier som nyskapende, inspirerende, integrert og interaktivt.

Konkurransen er åpen til 3. desember 2013 og den beste byen premieres med 500.000 euro.

Trondheim er en av få potensielle kandidater i Norge. Foto:Trondheimhavn.no.
Trondheim er en av få potensielle kandidater i Norge. Foto:Trondheimhavn.no.
Tilbake