Tilbake

Åpner for nye pilotnettverk

I Urbact er det nå åpnet for etablering av inntil fire pilotnettverk for overføring av god praksis innenfor integrert og bærekraftig byutvikling.

I inneværende periode – Urbact II – har fokus vært på å fremme integrerte og deltakende tilnærminger til urban politikk gjennom å utveksle erfaringer og praksis og å forbedre lokale handlingsplaner. Hele kjeden av identifikasjon, overføring og validering av «god praksis» innen urban politikk har knapt vært utforsket.

Den nye utlysingen gjør det mulig for kommuner og andre aktører å ta i bruk kunnskap utviklet i andre tematiske nettverk under Urbact-programmet. Det er foreslått å utføre denne prosessen ved hjelp av småskala pilotprosjekter under dagens program, for dermed å finne fram til verktøy og prosesser som kan innebygges i Urbact III.

Målet med pilotprosjektene er:
– Å støtte god praksis gjennom overføring (gjenbruk).
– Identifisere viktige elementer for å lykkes med overføring av valgte praksis.
– Utforske hvordan transnasjonalt samarbeid kan støtte identifisering, validering, formidling og aktiv innføring av god praksis innenfor integrert bærekraftig byutvikling.

Utlysingen er åpen fram til 4. november.

Urbact
Tilbake