Tilbake

12 rapporter fra Interreg IV C

Interreg IVC-programmet har nå publisert 12 tematiske rapporter innenfor 12 ulike tema. Rapportene gir en god oppsummering av resultatene fra sju års Interreg-samarbeid.

I løpet av programperioden har mer enn 2 000 offentlige institusjoner over hele Europa lært av hverandre gjennom samarbeid i 204 interregionale prosjekter støttet av Interreg IVC. Etter grundig analyse av over 100 av prosjektene foreligger det nå 12 rapporter basert på ulike politiske temaer. Temaene omfatter områder som innovasjon, kreativitet, entreprenørskap, e-tjenester, demografi, distriktsutvikling, klimaendring, energieffektivitet, fornybar energi og bærekraftig transport.

Rapportene tilbyr en detaljert innsikt i et vell av kunnskap som er samlet inn av prosjektene samt skreddersydde anbefalinger for politikere og praktikere på alle nivåer – regionalt, nasjonalt og europeisk.

Rapportene vil også bli presentert nærmere under en serie seminarer i Brussel i tidsrommet 29.10 – 28.11. Målet med disse møtene er å diskutere tilgjengelig praksis og retningslinjer i Interreg IVC-prosjekter som kan være relevante også for andre regioner i Europa, og å stimulere til ytterligere gjensidig læring blant prosjekter som arbeider med lignende problemer.

Interreg-IV-C-rapport
Tilbake