Tilbake

Sverige-Norge-området analysert

Østlandsforskning har laget en analyse av situasjonen i Interreg-regionen Sverige-Norge. Analysen skal brukes som faktagrunnlag ved utarbeidelse av ny programsøknad.

Rapporten er en studie av regional utvikling og grenseregional samhandling i regionene som ligger innenfor det planlagte Sverige-Norge-programmet i Interreg V A 2014-2020. Den inneholder en form for benchmarking – dvs. sammenlikning av strukturer og utviklingstrekk i grenseregionene innbyrdes og i forhold til omverdenen.

Swot-analyse
Videre er det gjort en Swot-analyse av grenseregionene. Hensikten er å gi beslutningsaktører på ulike nivå på begge sider av grensen en forbedret, og ikke minst felles, forståelse av fremtidige muligheter og utfordringer. Arbeidet skal bidra til å utvikle tydelige mål, strategier og satsingsområder for et nytt Sverige-Norge-program, med kopling til nasjonal politikk og Europa 2020. Dokumentet er ment å kunne brukes direkte inn i arbeidet med programbeskrivelsen.

Analysen er finansiert av Interreg-Sverige Norge-programmet, samt regionene Østfold, Akershus, Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner i Norge og Värmland og Dalarna i Sverige. Morten Ørbeck og Lotta Braunerhielm har vært redaktører for arbeidet.

Du finner analysen i boksen til høyre.

Interreg Sverige-Norge-området
Interreg Sverige-Norge-området
Tilbake