Tilbake

Masters i varmeproduksjon

Fem nordiske høgskoler har gjennom interregprosjektet Varmeekom utviklet studier på masternivå for å løfte kompetansen innenfor varmeproduksjon.

Prosjektet Varmeekom står for varme, energi og kompetanseutvikling og drives av aktører fra Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik, Högskolan i Dalarna, Høgskolen i Oslo og Akershus samt Karlstads Universitet. Disse samarbeider nå for å utvikle en grenseoverskridende utdanning på masternivå innen varmeproduksjon, distribusjon og bruk knyttet til varmesentraler og prosessindustri.

Ved Høgskolen i Gjøvik kan for eksempel bachelorstudenter i fornybar energi nå ta en mastergrad innen energi og miljøteknikk.

-Det er stor etterspørsel etter denne kompetansen og det blir viktig å få en enda mer effektiv bruk av varmen i fremtiden. Blant annet hvordan utnytte skogressursene på en ny og bedre måte ved å bruke opphugd flis som varmekilde i større grad enn i dag, sier prosjektleder Jon Samset ved Høgskolen i Oslo og Akershus til HIG.no.

Representanter fra de fem utdanningsinstitusjonene som samarbeider om masterstudiet i varmeproduksjon. Fra venstre Alemayehu Gebremedhin, Halgeir Leiknes, Jon Samseth (prosjektleder), Bengt Månsson og Are Kjeang.
Representanter fra de fem utdanningsinstitusjonene som samarbeider om masterstudiet i varmeproduksjon. Fra venstre Alemayehu Gebremedhin, Halgeir Leiknes, Jon Samseth (prosjektleder), Bengt Månsson og Are Kjeang.
Tilbake