Tilbake

Heftig øvelse i Magnor

Et sammenstøt mellom to tog og en buss ved stasjonen i Magnor var utgangspunktet for en stor beredskapsøvelse i Eidskog denne uka. Alle nødetater på norsk og svensk side fikk øvd seg på krisehåndtering.

Øvelsen ble gjennomført som en del av Interreg-prosjektet Grenseøvelse 2013. Scenariet gikk ut på at 300 personer ble innblandet i en kollisjon mellom tog og buss i tettstedet Magnor. Målet for de deltagende organisasjonene var blant annet å trene på samarbeid mellom norske og svenske myndigheter på ulike nivå, intern kommunikasjon mellom aktører på alle nivåer og mot media og befolkning. Målet er effektiv ressursutnyttelse og samarbeid over grensen ved krisehåndtering.

lang planlegging
Planleggingen av katastrofeøvelsen har pågått i nesten ett og et halvt år. Politi, brannvesen, ambulanse, redningsvesen og sivilforsvar både fra Norge og Sverige deltok i øvelsen, sammen med NSB, Jernbaneverket, sykehus og presse fra begge sider av grensa.

– Målet er å skape en trygghet langs grensa. De som bor her skal være trygge på at vi har en beredskap som fungerer godt dersom det skulle skje noe, sier Johan Nerby hos Fylkesmannen i Hedmark til NRK.

Langsiktig samarbeid
De tre fylkene Hedmark, Värmland og Dalarna har siden 1993 hatt fokus på å utvikle samarbeidet innen krisehåndtering over landegrensen gjennom Grenseredningsrådet. I 2005 ble det tatt en beslutning om å starte en utvikling av samarbeidet innen redningstjeneste på strategisk, operativt og taktisk nivå. Øvelsene som ble avholdt i 2007, 2009 og 2010 har hatt som målsetning å utvikle samarbeidet innenfor de overnevnte områder, samt gjøre de involverte organisasjoner i stand til å gjennomføre en fullskala øvelse i 2013.

Skjermbilde fra NRK.no
Skjermbilde fra NRK.no
Skjermbilde fra Glomdalen.no.
Skjermbilde fra Glomdalen.no.
Tilbake