Tilbake

Fem bud for EØS-påvirkning

Utenriksdepartementet har laget en brosjyre som skal kunne gi økt innflytelse på utformingen av det kommende EØS-regelverk. Brosjyren gir et innblikk i de ulike fasene i beslutningsprosessen, og hvordan disse kan utnyttes.

Dokumentet er et verktøy i oppfølgingen av Regjeringas melding om og Stortingets behandling av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Formålet er å bistå statsforvaltningen i å utnytte det handlingsrommet avtalen gir, og derigjennom styrke Norges innflytelse.

I følge brosjyren er det i hovedsak fem bud man skal følge for å oppnå best mulig innflytelse. Det er:
• Gjør det enkelt!
Ikke lag omfattende administrative prosesser.
• Etabler gode lytteposter og gode meldingsrutiner.
Etabler samarbeid med alle miljøer og aktører som kan bidra.
• Skap god dialog med de mest berørte.
• Vi må være skarpskodde.
Vi må kunne våre saker til bunns og vi må ha noe å bidra med.
• Involver politisk ledelse og lag opplegg for å informere media tidligst mulig.

Du finner lenke til brosjyren til høyre.

EØS-brosjyre-bredde

Tilbake