Tilbake

Digital markedsføring i Hedmark

Musikkstudentene ved Høgskolen i Hedmark fikk sist helg arbeide med noen av musikkindustriens mest etterspurte navn da engelske Music Ally holdt seminar om digital markedsføring.

Music Ally er et verdensledende selskap innen digital markedsføring. For bachelorstudentene ble helga en god mulighet til å forstå gjennomslagskraften til digitale medier, gitt at de benyttes på riktig måte.

Blant temaene som ble tatt opp under seminaret var;

– Å finnes på webben.
– Økt engasjement hos fansen gjennom digitale medier
– Digital markedsføring i fremtiden
– Facebook: Hvordan når jeg og mitt budskap frem?
– Å bygge opp en fan-database og ta kontakt via mail
– Integrering av sosiale medier
– Making & selling

Arrangementet var et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Karlstads Universitet og Interreg-prosjektet Rookie to Whiz, som er et prosjekt som skal stimulere til utvikling av en næringsklynge for musikk i grenseregionene i Indre Skandinavia – Hedmark, Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna. Et tilsvarende seminar vil bli arrangert i Karlstad 18. – 19. oktober.

Prosjektleder Lisbeth Dahl Berglund i Rookie to Whiz, flankert av musikkstudentene Anne Igeltjørn (til venstre) og Ann Sissel Nilsen. Foto: Erik Hagen.
Prosjektleder Lisbeth Dahl Berglund i Rookie to Whiz, flankert av musikkstudentene Anne Igeltjørn (til venstre) og Ann Sissel Nilsen. Foto: Erik Hagen.

 

Tilbake