Tilbake

Smart Living i Åre

Prosjektkoordinatorene Marit Larsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Stig Ørnvall ved Trøndelag forskning og utvikling inviterer til Smart Living- konferanse i april. Foto: Tfou.no.

Norge-Sverige-prosjektene Green Highway, Bioraffinaderi i Midt-Skandinavia og Grenseløst miljø slår kreftene sammen og arrangerer i slutten av april en midt-nordisk bærekraftkonferanse med tittelen Smart Living.

Smart Living blir arrangert for første gang i år og er et samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlige myndigheter i hele Midt-Norden. Konferansen har ambisjoner om å bli et møtested for diskusjon av bærekraftig vekst og utvikling innenfor utvalgte områder. Under konferansen vil de inviterte deltagere presenterer trender og potensielle ideer, som det så skal arbeides videre på med sikte på å etablere konkrete prosjekter.

Tre parallelle sesjoner
Årets konferanse vil inneholde både felles arrangement og parallelle sesjoner med overskriftene Bioforedling, Ressursintelligens og Kreativ 24.

Den første sesjonen tar utgangspunkt i råvarene og ser spesielt på skogbruket og skogindustrien som i dag har en usikker framtid. Samtidig ser man at det er stort utviklingspotential innenfor biomasseforedling, gjennom fornybar energi og nye cellulosebaserte produkter.

Ressursintelligens handler om at den raske utviklingen innen elektronikk og informasjonsteknologi skaper nye muligheter for å måle og kontrollere og kommunisere på måter som kan gi nye forretningsmuligheter innenfor hele spekteret av bærekraftig vekst/bærekraftig utvikling.

Under sesjonen Kreativ 24 vil studenter fra regionens universiteter og høgskoler i løpet av av 24 intensive timer jobbe fram kreative løsninger på problemstillinger som er meislet ut innenfor de to andre sesjonene. På slutten av konferansen vil studentene så presentere sine løsninger.

Nye partnerskap
Konferansen kan bidra til å hjelpe bedrifter og næringsliv til å finne nye partnerskap for utvikling. For akademia kan den være en mulighet for å identifisere kommende kompetansebehov og finne partnere for nye FoU-prosjekter og ikke minst styrke koblingen mellom akademia og arbeidslivet.

– Det vil bli lagt til rette for at bedrifter og utviklingsaktører skal finne hverandre og kunne emne på utvikling, sier prosjektkoordinatorene Marit Larsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Stig Ørnvall ved Trøndelag Forskning og Utvikling til Tfou.no. Begge har en ambisjon om at konferansen skal bli årlig.

Interreg med
Interregprosjektet Green Highway er et samarbeid mellom Trondheim, Østersund og Sundsvall kommuner for å skape en grønn kyst til kyst-transportkorridor fra Østersjøen til Atlanterhavet, uten bruk av fossilt brennstoff. Bioraffineri Midt-Skandinavia har som ambisjon å skape bærekraftig vekst i Nordens grønne belte ved å forsterke samarbeidet mellom Norge og Sverige innenfor bioraffineriområdet, mens prosjektet Grenseløst miljø for innovasjon, forskning og utdanning er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag, MittUniversitetet i Østersund og næringsaktører. Prosjektet skal blant annet utvikle pedagogiske metoder og etablere en felles rekrutteringsbase for nye studenter.

Tilbake