Tilbake

Interreg kan gi Trondheim klimapris

Trondheim kommune er nominert til prisen «Årets lokale klimatiltak 2012» av miljøstiftelsen ZERO. Kommunen er nominert for sin innsats med å skape en fossilfri transportkorridor i Midt-Skandinavia gjennom interregprosjektet Green Highway.

Green Highway er verdens lengste elbilvei og går mellom Sundsvall i Sverige og Trondheim. Prosjektet er et samarbeid mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim. Prosjektet fikk blant annet mye oppmerksomhet da Zero rally ble arrangert på denne strekningen i juni i år, med blant andre Bjørn Dæhlie, Janne Formoe, Tone Daamli Aaberge og Aksel Lund Svindal blant deltakerne.

Internasjonal utfordring

Trondheim er nominert sammen med fire andre kommuner i Norge. Juryens begrunnelse for å nominere Trondheim er at kommunen har tatt tak i en viktig internasjonal utfordring med å få fossil transport over på fornybar energi. Green Highway er et godt eksempel på prosjektsamarbeid mellom forskjellige offentlige og private aktører og på samarbeid over landegrensene, og viser hvordan kommuner kan tilrettelegge for at sine innbyggere kan ta klimasmarte valg, heter det.

ZERO (står for Zero Emission Resource Organisation) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. Utgangspunktet for ZERO er at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk, og at det er mulig å finne løsninger for en voksende verden uten å true klima og naturmangfold.

Vinneren kåres under Zerokonferansen 19. november på Gardermoen, der FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan er hovedtaler. Andre innledere er statsminister Jens Stoltenberg, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Tilbake