Tilbake

CASH mot vegs ende

CASH-prosjektet (Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic) i Østersjøprogrammet har gjennomført den tredje og siste formidlings-konferansen før sluttkonferansen i september. Arrangementet samlet over 50 logistikkeksperter på høyt nivå.

Under konferansen i Brussel ble framtida for den europeiske godstransporten på veg diskutert. Konferansen anbefalte en gradvis åpning av EU-vegene som transportåre. Anbefalingene skal sikre rettferdige konkurransevilkår gjennom tydelig og effektiv håndheving, gjenopprette sjåføryrket som et attraktivt yrke, samt fremme innovasjon i veitransporten for dermed å bidra til å oppnå en mer effektiv og bærekraftig vegtransport.

Sluttkonferansen i CASH-prosjektet vil bli holdt i Helsinki 5. og 6. september.

Tilbake