Tilbake

Midtnordisk miljøsamarbeid vekker oppsikt

Det norsksvenske samarbeidet om en grønn motorveg mellom Trondheim og Sundsvall vekker oppsikt i Europa.

Under en konferanse om transeuropeiske transportnettverk i Brussel nylig, ble miljøsamarbeidet Green Highway mellom Trondheim kommune og de svenske kommunene Østersund og Sundsvall trukket fram som et av de gode eksemplene i Europa på tilrettelegging av miljøvennlige transporløsninger.

Det svensknorske samarbeidet om den grønne transportkorridoren gjørt at du i dag kan reise alle de 45 milene fra Trondheim til Sundsvall på en miljøvennlig måte. Langs denne kjøreruten er det lagt til rette med ladestasjoner for el-biler og fylling av biogass, etanol og biodiesel.

Under konferansen i Brussel ble samarbeidet presentert av Hans Dunder fra Sundsvall kommune. Prosjektet har som mål at den grønne motorvegen i 2020 skal være en transportkorridor fri for fossilt drivstoff.

Tilbake