Tilbake

Green Highway – SØT satsing over grensen

En av de mange ladestasjonene for elbiler som har blitt satt opp langs strekningen Sundsvall-Trondheim. Bilde: Jämtkraft.

Gjennom Interreg IV A-programmet – Nordens Grønne Belte, satser Trondheim og svenske partnerbyer nye 26,7 millioner kroner på en grønn transportkorridor fra kyst til kyst mellom Østersjøen og Atlanterhavet.

Den grønne transportkorridoren skal bidra til bærekraftig utvikling og bedring av klimaet, gi et attraktivt miljø for fastboende og turister, og å utvikle forretningsmessig samarbeid på tvers av landegrensene.

Green Highway er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim, Østersund og Sundsvall kommuner (SØT) med økt innsats til utgangen av 2013.

SØT-samarbeidet startet i 2008 og har i perioden fram til 2011 mottatt tilnærmet 6,5 millioner kroner gjennom Interreg IV A-programmet – Nordens Grønne Belte, et program øremerket et sterkt øst-vest-samarbeid fra Trondheimsfjorden til Østersjøen. Hovedformålet med SØT er å utvikle bysamarbeidet innenfor tre hovedområder: Infrastruktur og bærekraftige kommunikasjoner, kunnskap og kompetanse, samt kultur og opplevelsesnæringer. En mulig opprusting av Meråkerbanen inngår som en del av denne satsingen.

Økte mulighter

Green Highway-prosjektet skal skape en transportkorridor fri for fossile brennstoffer. Det vil bidra til å skape økte muligheter for næringslivet, gi bærekraftig vekst og redusert klimapåvirkning, samt et attraktivt miljø for turister og innbyggere. I den forbindelse er Green Highway helt i tråd med EUs langsiktige transportstrategier. Punktene i EUs nylig publiserte hvitbok Transport 2050 inkluderer blant annet uttrykte mål om å fjerne alle konvensjonelle bensinbiler fra Europas byer innen 2050, samt å kutte 60 prosent av transportrelaterte klimagassutslipp i samme periode.

Med et totalbudsjett på nærmere 26,7 millioner kroner er prosjektet det mest omfattende av totalt fem nylig godkjente prosjekter med trønderske deltakere som får støtte fra Interreg IV A Nordens Grønne Belte. De øvrige fire prosjektene er:
• Informasjon og nyheter over grensen (med fylkeskommunen i NT som norsk partner)
• Midtnorsk nettverk for entreprenørskap i skolen (med Thora Storm videregående skole som norsk partner)
• Strukturert multidisiplinært prosjekt (med HiST som norsk prosjekteier)
• En karolinerforening mot visjon 2018 (med den norsk/svenske foreningen Naboer AB som prosjekteier)

Omfattende satsning

Green Highway legger opp til en omfattende satsing på elbiltransport, men utelukker heller ikke andre energikilder. Satsningen med utbygging av ladestasjoner for elbiler er den delen av Green Highway-prosjektet som har fått mest oppmerksomhet i mediene, ifølge nettstedet mid-norway.no.

Utviklingen innenfor ladesystemer til elektriske kjøretøy går imidlertid raskt fremover, godt hjulpet av næringslivet i Trøndelagsregionen. Det nyopprettede selskapet EV Power, med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Proneo som hovedaktører, har satt seg som mål å levere hurtigladingssystemer til Green Highway som på sikt kan redusere lade- og reisetidene for elbilentusiaster. Forhåpentligvis kan EV Power bidra til å gjøre Green Highway til en framtidig suksess for både næringslivet og innbyggerne i Nordens Grønne Belte.

Tilbake