Flere forskningsprosjekter godkjent i nord

Åtte prosjekter med norsk partner har fått klarsignal i Kolarctic-samarbeidet med Nordvest-Russland. Flere av prosjektene er forskningssamarbeid.
15/03/2012 Av Torkil Marsdal Hanssen
Kolarctic-programmet er en del av EUs nabo- og partnerskapsinitiativ ENPI, og finansierer grenseoverskridende samarbeid mellom Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland.

Mer enn planlagt
Overvåkningskomiteen i Kolarctic har denne uka godkjent åtte prosjekter med norske partnere. Til sammen utløser disse prosjektene 1,5 millioner euro i prosjektstøtte til de norske partnerne. Det er 500.000 euro mer enn det som var satt av fra norsk side i denne søkerunden.

- Programbudsjettet på norsk side ble også endret ved at en halv million euro ble overført fra innsatsområde 1, Økonomisk og sosialt samarbeid, til innsatsområde 2, Felles utfordringer, melder Kolarctic.no.

Prosjekt på vent
I tillegg til de åtte godkjente prosjektene, er ytterligere ett prosjekt med norsk partner "satt på vent". Det betyr at prosjektet kan bli godkjent på et senere tidspunkt.

Det godkjente prosjekteierne har i hovedsak offentlige prosjektpartnere på norsk side, og flere av prosjektene er forskningsrelaterte.
Program

Kolarctic ENPI CBC

Solstad, Jan Martin
+47 78 96 31 23 / +47 414 50 550
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene