Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Nærings- og handelsdepartementet. Foto: Irene Svarteng, EU-delegasjonen.
Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Nærings- og handelsdepartementet. Foto: Irene Svarteng, EU-delegasjonen.

Norge deltar i SMB-nettverk med EU

Norge deltar nå i et nyoppretta nettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) i EU. Nettverket kan bidra til bedre markedstilgang og større verdiskaping for norsk næringsliv.
11/04/2012 Av Dag H. Ystgaard
Medlemslandene i EU har nylig oppretta et nettverk av nasjonale SMB-representanter som skal fremme små og mellomstore bedrifters interesser i de respektive medlemsland. Nettverket møtes jevnlig og setter ulike problemstillinger til små og mellomstore bedrifter på agendaen.

Norge med
Norge er invitert til å delta i dette nettverket, og på møtet i SMB-nettverket i Brussel 28. mars, deltok statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra Nærings- og handelsdepartementet. Hovedtemaet for møtet var små bedrifters tilgang til markeder, blant annet gjennom tilgang til offentlige anskaffelser.

Ingebrigtsen orienterte på møtet om hovedpunktene i Norges nye SMB-strategi, der små- og mellomstore bedrifter blir sett på som viktige bidragsytere til verdiskapningen og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet.
– Det er viktig for Norge å delta i internasjonale nettverket hvor politikk for små- og mellomstore bedrifter diskuteres. Dette gir oss mulighet for å dele erfaringer og utveksle beste praksis. Hvis offentlige innkjøp innrettes slik at de i større grad resulterer i innovative løsninger, kan dette bidra til økt verdiskapning for næringslivet, sier Ingebrigtsen på den norske EU-delegasjonens nettside.

Ønsker innspill
På møtet i Brussel var det blant annet diskusjoner om næringssamarbeid og internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter. Generaldirektør for næringspolitikk i Europakommisjonen, Daniel Calleja, oppfordret blant annet SMB-nettverket til å komme med gode innspill som kan bidra til å lette små og mellomstore bedrifter tilgang til det indre markedet. Disse bidragene vil komme til nytte når Europakommisjonen skal starte arbeidet med en ny handlingsplan – Singel Market Act ll – til høsten.


Interreg-programmene