Vil prioritere "folk-til-folk"-samarbeid

Kolarctic Norge vil fra nå av og ut programperioden prioritere å støtte nordnorske interesser innenfor "folk-til-folk"-samarbeidet og særlig innenfor området økonomisk og sosial utvikling.
26/03/2012 Av Dag H. Ystgaard
Fra før er prosjekter innenfor innsatsområdet "felles utfordringer" godt dekket på norsk side, og spesielt statlige interesser og eiere innenfor forskningssamarbeid. Det er årsaken til at Kolarctic Norge heretter vil prioritere å støtte nordnorske interesser i å lage prosjekter innen "folk-til-folk samarbeid" og særlig innenfor innsatsområdet økonomisk og sosial utvikling.

Under dette innsatsområdet gjenstår det også 460 000 euro av en kvote på bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland. Bilaterale prosjekter Norge/Russland er tillatt innen petroleum og fisk, når det ikke er aktuelle samarbeidsparter på EU-sida.

Kolarctic Norge finansierer grenseregionalt samarbeid mellom Nordkalotten og Russland og hører inn under det europeiske naboskaps- og partnerskapsInstrumentet ENPI. Med målretta forberedelse og veiledning fra det nordnorske sekretariatet håper en at søknader innenfor det nye prioriterte området kan lages kjapt og i god tid før fristen 16. april.


Lenker
Mer på Kolarctic.no
Program

Kolarctic ENPI CBC

Solstad, Jan Martin
+47 78 96 31 23 / +47 414 50 550
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Områdeutvikling

Interreg-programmene