Interreg-konferanse i Oslo

Start:
Slutt:
Frist:
06.06.2012 07.06.2012 04.06.2012
Kommunal- og regionaldepartementet inviterer fylkeskommunale politikere, ledere og fagfolk, medlemmer av overvåkningskomiteer og styringsgrupper, forskere og andre som er engasjert i arbeidet med Interreg og regional utvikling til konferanse.

Hovedmålet med konferansen er å diskutere veien videre mot neste programperiode. Utgangspunktet vil være erfaringene fra nåværende periode, og hovedvekten legges på våre mål og prioriteringer framover.

PROGRAM

6. juni 2012
Kl. 19.00: Middag Oslo Militære Samfunn, Myntgaten 3, Oslo

7. juni 2012

0900: Kaffe

0930: Introduksjon

• Innlegg ved statssekretær Anne-Beate Tvinnereim, KRD
•Innlegg ved Mr Vicente Rodriguez Saez , Deputy Head of Unit of European Transnational and Interregional Cooperation,

1000: Presentasjon av aktuelle evalueringer og utredninger
• ESPON TERCO (European Terrritorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life). Dr Arno van der Zwet European Policies Research Centre
• Østlandsforskning, Morten Ørbeck

1045: Pause med kaffe

1115: Presentasjon av enkeltprosjekter

• Green Highway, Interreg IVA Nordens grønne belte. Innleder Kjell Inge Stellander
• Pandima, Interreg IVC. Innleder Kjell Waagen
• COBS, Interreg Nord IVA. Innleder Fred R. Johansen og Jarle Vestnes
• Economusee Northern Europe, Interreg IVB Nordlig Periferi. Innleder Terje Inderhaug, Hordaland fylkeskommune
• Baltic Biogas Bus, Interreg IVB Østersjøen. Innleder Johanna Stigsdotter, miljøkoordinator, Ruter
• Women in Business, Interreg IVA ØKS. Innleder Hilde Lona, prosjektleder.

1245: Lunsj

1345: Presentasjon av spørreundersøkelsen blant fylkekommuner og landsdelsutvalg om den norske deltakelsen i Interreg

Fagdirektør Arve Skjerpen, KRD

1415: Maria Eriksson, Næringsdepartementet, Sverige

1435: Pause med kaffe

1500:Paneldebatt med inviterte politikere

• Fylkespolitiker Johannes Sandstad (KrF) fra Nord-Trøndelag
• Fylkesvaraordfører Jenny Følling (Sp) fra Sogn og Fjordene,
• Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), Østfold fylkeskommune
• Fylkesvaraordfører Thore Westermoen (Krf) Vest-Agder
• Fylkespolitiker Margunn Ebbesen (H) fra Nordland
• Statssekretær Anne-Beate Tvinnereim (Sp), KRD

I forbindelse med konferansen inviterer Kommunal- og regionaldepartementet til en hyggelig felles middag onsdag 6. juni kl. 19.00. Dette er en anledning til å møtes, dele erfaringer og knytte forbindelser. Vi håper flest mulig av konferansedeltakerne vil takke ja til invitasjonen og delta på middagen.

Selve konferansen foregår den 7. juni fra kl. 09.00 – 17.00. Både middagen den 6. juni og konferansen 7. juni holdes i Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler, Myntgaten 3, Oslo.

Kommunal- og regionaldepartementet vil dekke kostnadene i forbindelse med middagen 6. juni og konferansen den 7. juni. Reise og opphold må dekkes av den enkelte. Den enkelte må selv ordne med overnatting.

Påmelding til middagen den 6. juni og konferansen den 7. juni skjer online (klikk her) innen 4. juni 2012.
Sted:
Oslo
Arrangør:
KRD
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Interreg IV B

Interreg IV C

Andre

Interreg-programmene