Tilbake

Påmelding åpnet for prosjektutviklere

Det er nå åpnet for påmelding til Nordsjøprogrammets seminar i Ghent 17.-18. september. Seminaret er for potensielle prosjektutviklere som en forberedelse til den nye programperioden.

Formålet med seminaret er å gi bakgrunnsinformasjon om det nye programmet og å forklare forventningene man har til det i forhold til innholdsutvikling, implementering og resultatorientering.

Forenkling og harmonisering har vært fokus for utviklingen av de nye programmene. Seminaret vil derfor sette fokus på endringene sett i forhold til IVB-perioden og presentere de nye elementene innenfor det administrative rammeverket.

Seminaret vil også være en anledning for prosjektutviklere til å etterspørre informasjon, presentere sine idéer og møte potensielle partnere i Nordsjøregionen.

Lenke til påmelding finner du til høyre, i tillegg til forløpig program for seminaret.

Kontakt

  • Clarke, Kate

    Hordaland fylkeskommune

    +47 55 23 93 06

    Send e-post

    Nasjonalt kontaktpunkt Interreg IVB Nordsjøprogrammet

Tilbake